Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กฎหมาย
กฎหมายไทย
กบฏ
กรมขุน
กรมพระ
กรมพระยา
กรมหมื่น
กรมหลวง
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
กรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์
กระดาน
กระบี่
กระเทย
กระเทยไทย
กรีก
กรีซ
กรีนาดา
กรีนแลนด์
กรือแซะ
กรุงปักกิ่ง
กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ
กรุงเบอร์น
กลาโหม
กวม
กษัตริย์
กษัตริย์ภูมิพล
กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
กษัตริย์อาณาจักรไทย
กษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
กษัตริย์ไทย
กะหรี่
กัมปาลา
กัมพูชา
กัลยาณิวัฒนา
กัลยานิวัฒนา
กัลยาสุนทร
กัวลาลัมเปอร์
กัวเดอลูป
กัวเตมาลา
กัวเตมาลาซิตี
กาชาด
กาชาดไทย
กาญจนบุรี
กาญจนาภิเษก
กาฐมาณฑุ
กานา
กาบอง
การขายตัว
การทุจริต
การพนัน
การากัส
การเป็นหญิงโสเภณี
การเสพยา
กาฬสินธุ์
กาแฟXXX
กาโบโรเน
กำแพงเพชร
กำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
กินชาซา
กินี
กินี-บิซาว
กินีบิซาว
กิอานา
กีวี
กีโต
กุณฑลทิพยวดี
กุมภวาปี
กูเกิ้ล
กู้เกียรติไทย
ขอนแก่น
ขัตติยกัลยา
คนกรีก
คนกรีนาดา
คนกรีนแลนด์
คนกวม
คนกัมพูชา
คนกัวเดอลูป
คนกัวเตมาลา
คนกานา
คนกาบอง
คนกินี
คนกินี-บิซาว
คนกินีบิซาว
คนกิอานา
คนกีวี
คนคองโก
คนคอสตาริกา
คนจาไมกา
คนซาฮาราตะวันตก
คนตรินิแด็ดและโทบาโก
คนติมอร์ตะวันออก
คนตุรกี
คนท็องกา
คนนิการากัว
คนนิวกินี
คนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
คนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
คนบัลแกเรีย
คนปากีสถาน
คนปาปัวนิวกินี
คนปารากวัย
คนปาราไกว
คนภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
คนมองโกล
คนมองโกเลีย
คนมาดากัสกา
คนมาเก๊า
คนยูกานดา
คนยูโกสลาเวีย
คนลักเซมเบิร์ก
คนศรีลังกา
คนสก็อต
คนสโวาเกีย
คนหมู่เกาะจอร์เจีย
คนหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
คนหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
คนหมู่เกาะมาร์แชล
คนหมู่เกาะเวอร์จิน
คนหมู่เกาะโซโลมอน
คนอังกฤษ
คนอัฟกานิสถาน
คนอัฟริกากลาง
คนอัฟริกาใต้
คนอาฟริกาใต้
คนอิคเวทอเรียลกินี
คนอุรุกวัย
คนอุรุไกว
คนอูกานดา
คนอเมริกัน
คนฮังการี
คนเกาหลีเหนือ
คนเกาหลีใต้
คนเกาะเวค
คนเกิร์นเซย์
คนเซเนกอล
คนเซเนกัล
คนเติร์ก
คนเติร์กเมนิสถาน
คนเปอร์โตริโก
คนเม็กซิกัน
คนเม็กซิโก
คนเอกวาดอร์
คนเฮอร์เซโกวินา
คนแกมเบีย
คนแองโกลา
คนแอนติกัว
คนแอนติกัวบาร์บูดา
คนแอนติกัวและบาร์บูดา
คนแอฟริกากลาง
คนโดมินิกา
คนโทบาโก
คนโทโก
คนโปรตุเกส
ควีนสิริกิตติ์
คองโก
คอสตาริกา
คาวโลกีย์
คิกาลี
จตุจักร
จอมเกล้า
จักรพงษ์ภูวนาถ
จักรพรรดิพงศ์
จักรี
จักรเจษฎา
จังหวัด-กระบี่
จังหวัด-กรุงเทพมหานคร
จังหวัด-กาญจนบุรี
จังหวัด-กาฬสินธุ์
จังหวัด-กำแพงเพชร
จังหวัด-ขอนแก่น
จังหวัด-ตาก
จังหวัด-นครนายก
จังหวัด-พิษณุโลก
จังหวัด-ภูเก็ต
จังหวัด-มุกดาหาร
จังหวัด-ศรีสะเกษ
จังหวัด-สกลนคร
จังหวัด-สมุทรปราการ
จังหวัด-สระแก้ว
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสระแก้ว
จาการ์ตา
จาเมกา
จาไมกา
จุฑาธุชธราดิลก
จุลจอมเกล้า
จุฬาจอมเกล้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
จุฬาภรณวไลลักษณ์
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชักว่าว
ชาวกรีก
ชาวกรีนาดา
ชาวกรีนแลนด์
ชาวกวม
ชาวกัมพูชา
ชาวกัวเดอลูป
ชาวกัวเตมาลา
ชาวกานา
ชาวกาบอง
ชาวกินี
ชาวกินี-บิซาว
ชาวกินีบิซาว
ชาวกิอานา
ชาวกีวี
ชาวคองโก
ชาวคอสตาริกา
ชาวจาไมกา
ชาวซาฮาราตะวันตก
ชาวตรินิแด็ดและโทบาโก
ชาวติมอร์ตะวันออก
ชาวตุรกี
ชาวท็องกา
ชาวนิการากัว
ชาวนิวกินี
ชาวบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
ชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ชาวบัลแกเรีย
ชาวปากีสถาน
ชาวปาปัวนิวกินี
ชาวปารากวัย
ชาวปาราไกว
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ชาวมองโกล
ชาวมองโกเลีย
ชาวมาดากัสกา
ชาวมาเก๊า
ชาวยูกานดา
ชาวยูโกสลาเวีย
ชาวลักเซมเบิร์ก
ชาวศรีลังกา
ชาวสก็อต
ชาวสโวาเกีย
ชาวหมู่เกาะจอร์เจีย
ชาวหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
ชาวหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
ชาวหมู่เกาะมาร์แชล
ชาวหมู่เกาะเวอร์จิน
ชาวหมู่เกาะโซโลมอน
ชาวอังกฤษ
ชาวอัฟกานิสถาน
ชาวอัฟริกากลาง
ชาวอัฟริกาใต้
ชาวอาฟริกาใต้
ชาวอิคเวทอเรียลกินี
ชาวอุรุกวัย
ชาวอุรุไกว
ชาวอูกานดา
ชาวอเมริกัน
ชาวอเมริกันเหนือ
ชาวอเมริกันใต้
ชาวฮังการี
ชาวเกาหลีเหนือ
ชาวเกาหลีใต้
ชาวเกาะเวค
ชาวเกิร์นเซย์
ชาวเซเนกอล
ชาวเซเนกัล
ชาวเติร์ก
ชาวเติร์กเมนิสถาน
ชาวเปอร์โตริโก
ชาวเม็กซิกัน
ชาวเม็กซิโก
ชาวเอกวาดอร์
ชาวเฮอร์เซโกวินา
ชาวแกมเบีย
ชาวแองโกลา
ชาวแอนติกัว
ชาวแอนติกัวบาร์บูดา
ชาวแอนติกัวและบาร์บูดา
ชาวแอฟริกา
ชาวแอฟริกากลาง
ชาวโดมินิกา
ชาวโทบาโก
ชาวโทโก
ชาวโปรตุเกส
ชิคคาโก
ชิคคาโก้
ชิคาโก
ชิคาโก้
ชื่อองค์การระหว่างประเทศ
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ซันติอาโก
ซันโตโดมิงโก
ซาฮาราตะวันตก
ซาเกร็บ
ซูเกร
ณรงคหริรักษ์
ดอกฝิ่น
ดาการ์
ดามัสกัส
ตรินิแด็ดและโทบาโก
ตลาดกลาง
ตาก
ตากสินมหาราช
ติมอร์ตะวันออก
ตุรกี
ตุ๊กตุ๊ก
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาใต้
ทวีปแอฟริกา
ทหารบก
ทหารบกไทย
ทหารผ่านศึก
ทหารอากาศ
ทหารอากาศไทย
ทักษิณ
ทิพยรัตนกิริฎกุลินี
ทิวากรวงศ์ประวัติ
ทีปังกร
ทีเอชนิก
ทูลกระหม่อมหญิง
ท็องกา
ธากา
ธุรกิจ.ไทย
นครนายก
นครรัฐวาติกัน
นครสวรรค์ศักดิพินิต
นอกประจำการ
นอร์ทอเมริกัน
นอร์ทอเมริกา
นอร์ทแอฟริกา
นอร์ธอเมริกา
นอร์ธแอฟริกา
นั่งเกล้า
นางนกต่อ
นาฬิกาทิวดอร์
นิการากัว
นิคมอุตสาหกรรม
นิวกินี
นิวยอก
นิวยอกร์
นิวยอร์ก
นูกูอะโลฟา
นูแอกชอต
นเรนทรบริรักษ์
บดินทรเทพยวรางกูร
บริรักษ์นรินทรฤทธิ์
บอมบ์-เซ็กซ์
บอมบ์เซ็กซ์
บอย-เซ็ก
บอย-เซ็กซ์
บอยเซ็ก
บอยเซ็กซ์
บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บังกี
บันดาร์เสรีเบกาวัน
บัลกาเรีย
บากู
บางกอก
บางกุย
บามาโก
บำราบบรปักษ์
บิชเคก
บึงกาฬ
บูร์กินา
บูร์กินาฟาโซ
ปกเกล้า
ประจักษ์ศิลปาคม
ประเทศกรีซ
ประเทศจาเมกา
ประเทศนครรัฐวาติกัน
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ประเทศบูร์กินาฟาโซ
ประเทศปาปัวนิวกินี
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศรัฐกาตาร์
ประเทศรัฐเอกราชซามัว
ประเทศราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ประเทศราชรัฐลิกเตนสไตน์
ประเทศราชรัฐโมนาโก
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเทศราชอาณาจักรตองกา
ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน
ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน
ประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน
ประเทศราชอาณาจักรสเปน
ประเทศราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ประเทศราชอาณาจักรเนปาล
ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม
ประเทศราชอาณาจักรเลโซโท
ประเทศราชอาณาจักรโมร็อกโก
ประเทศสก็อตแลนด์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา
ประเทศสาธารณรัฐกานา
ประเทศสาธารณรัฐกาบอง
ประเทศสาธารณรัฐกินี
ประเทศสาธารณรัฐกินี-บิสเซา
ประเทศสาธารณรัฐคองโก
ประเทศสาธารณรัฐคอสตาริกา
ประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ
ประเทศสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
ประเทศสาธารณรัฐตุรกี
ประเทศสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐนิการากัว
ประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย
ประเทศสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐปารากวัย
ประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกร
ประเทศสาธารณรัฐมาดากัสการ์
ประเทศสาธารณรัฐยูกันดา
ประเทศสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
ประเทศสาธารณรัฐอิรัก
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ประเทศสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐฮังการี
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล
ประเทศสาธารณรัฐเอกวาดอร์
ประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก
ประเทศสาธารณรัฐแกมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐแองโกลา
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประเทศสาธารณรัฐโกตดิวัวร์
ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน
ประเทศสาธารณรัฐโตโก
ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก
ประเทศสโลวะเกีย
ประเทศหมู่เกาะโซโลมอน
ประเทศอังกฤษ
ประเทศฮ่องกง
ประเทศเกรเนดา
ประเทศเกาหลีเหนือ
ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเครือรัฐโดมินิกา
ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ประเทศเติร์กเมนิสถาน
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา
ปราก
ปราจิณกิติบดี
ปลุกปลำ้
ปลุกปล้ำ
ปะการัง
ปักกิ่ง
ปักษ์ใต้
ปากช่อง
ปากีสถาน
ปาปัวนิวกินี
ปารากวัย
ปาราไกว
ปาลิเกอร์
ปิ่นเกล้า
ผู้หญิงหากิน
ผู้หญิงโสโครก
พรหมวรานุรักษ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระตำหนัก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
พระมงกุฎ
พระมหากษัตริย์ภูมิพล
พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์อาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์ไทย
พระองค์เจ้าทีปังกร
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระเจ้าตากสิน
พระเจ้าลูกยาเธอ
พระเจ้าลูกเธอ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระแก้วมรกต
พอดกอรีตซา
พัชรกิติยาภา
พิชิตปรีชากร
พิทยาลาภพฤฒิยากร
พิทักษมนตรี
พิทักษ์เทเวศร์
พิศาลบวรศักดิ์
พิษณุโลก
ฟรีเซ็กซ์
ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ภูกระดึง
ภูธเรศธำรงศักดิ์
ภูบาลบริรักษ์
ภูมินทรภักดี
ภูเก็ต
มกุฏราชกุมาร
มงกุฎเกล้า
มวก
มวกเหล็ก
มหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มองโกล
มองโกเลีย
มอสโก
มันกลาง
มันนอก
มัสกัต
มาดากัสกา
มาตยาพิทักษ์
มานากัว
มาเก๊า
มินสก์
มุกดาหาร
ยกซด
ยอดฟ้าจุฬาโลก
ยามุสซุโกร
ยูกานดา
ยูโกสลาเวีย
รัชกาลที่1
รัชกาลที่10
รัชกาลที่2
รัชกาลที่3
รัชกาลที่4
รัชกาลที่5
รัชกาลที่6
รัชกาลที่7
รัชกาลที่8
รัชกาลที่9
รัฐกาตาร์
รัฐบาลอาณาจักรไทย
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
รัฐเอกราชซามัว
รัตนโกสินทร์
ราชการ
ราชการไทย
ราชกุมารี
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ราชรัฐลิกเตนสไตน์
ราชรัฐโมนาโก
ราชวงศ์จักรี
ราชศักดิ์สโมสร
ราชสีหวิกรม
ราชอาณาจักร
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรตองกา
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ราชอาณาจักรบาห์เรน
ราชอาณาจักรภูฏาน
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ราชอาณาจักรสวีเดน
ราชอาณาจักรสเปน
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ราชอาณาจักรเนปาล
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ราชอาณาจักรเลโซโท
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ราชาภิเษก
ริกา
ลงแขก
ลอยกระทง
ลักเซมเบิร์ก
ลาตินอเมริกา
ลูซากา
วชิราลงกรณ์
วรจักรธรานุภาพ
วรวัฒน์สุภากร
วรศักดาพิศาล
วัดพระแก้ว
วันลอยกระทง
วันสงกรานต์
วันแรกนาขวัญ
วากาดูกู
วาติกัน
วิกตอเรีย
วินด์ฮุก
วิสิทธิกษัตริย์
ศรีรัตนโกสินทร
ศรีลังกา
ศรีสะเกษ
ศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ศรีสุดารักษ์
ศึกษา
ศึกษา.ไทย
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคใต้
สก
สกลนคร
สก็อต
สก็อตแลนด์
สงกรานต์
สตอกโฮล์ม
สนุกออนไลน์
สภา-กาชาด
สภา-กาชาดไทย
สภากาชาดไทย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
สมุทรปราการ
สมเด็จพระพรรวษาอัยการเจ้า
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์
สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สยามบรมราชกุมารี
สยามมกุฎราชกุมาร
สรรพสาตรศุภกิจ
สระแก้ว
สวรรคโลกลักษณวดี
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐเม็กซิโก
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สาธารณรัฐกัวเตมาลา
สาธารณรัฐกานา
สาธารณรัฐกาบอง
สาธารณรัฐกินี
สาธารณรัฐกินี-บิสเซา
สาธารณรัฐคองโก
สาธารณรัฐคอสตาริกา
สาธารณรัฐคีร์กีซ
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
สาธารณรัฐตุรกี
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
สาธารณรัฐนิการากัว
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
สาธารณรัฐปารากวัย
สาธารณรัฐมอนเตเนโกร
สาธารณรัฐมาดากัสการ์
สาธารณรัฐยูกันดา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
สาธารณรัฐอิรัก
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐฮังการี
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเซเนกัล
สาธารณรัฐเอกวาดอร์
สาธารณรัฐเฮลเลนิก
สาธารณรัฐแกมเบีย
สาธารณรัฐแองโกลา
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์
สาธารณรัฐโดมินิกัน
สาธารณรัฐโตโก
สาธารณรัฐโปรตุเกส
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาเก
สาแหรก
สำนักนายกรัฐมนตรี
สิริกิตติ์
สิริกิติ์
สิริธัชสังกาศ
สิริราชกฤธภัณ์
สุนันทากุมารีรัตน์
สโกเปีย
สโลวะเกีย
สโวาเกีย
หญิงบริการ
หญิงสกปรก
หญิงหากิน
หญิงให้บริการ
หนังลามก
หมู่เกาะจอร์เจีย
หมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
หมู่เกาะบริติช
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์
หมู่เกาะมาร์แชล
หมู่เกาะอังกฤษ
หมู่เกาะเวอร์จิน
หมู่เกาะโซโลมอน
หมู่เกาะโอลันด์
องค์กร.ไทย
อดิศรอุดมศักดิ์
อดุลยลักษณสมบัติ
อดุลยเดชวิกรม
อทิตยาทรกิติคุณ
อนุพงศ์จักรพรรดิ
อรรควรราชกัลยา
อลงกฎกิจปรีชา
อักกรา
อัครราชกุมารี
อังกฤษ
อังการา
อัฟกานิสถาน
อัฟริกากลาง
อัฟริกาใต้
อัลกุรอ่าน
อัลฟาเออโกคริพทีน
อัลฟาเออโกคริพทีนีน
อาชกาบัต
อาณาจักรไทย
อาฟริกาใต้
อิคเวทอเรียลกินี
อิศรานุรักษ์
อิศริยาลงกรณ์
อุรุกวัย
อุรุไกว
อูกานดา
อเมริกัน
อเมริกันซามัว
อเมริกา
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
อโก-ด้า
ฮังการี
ฮ่องกง
เกรเนดา
เกลียดคนไทย
เกลียดประเทศไทย
เกวียน
เกษตร
เกาหลีเหนือ
เกาหลีใต้
เกาะกง
เกาะกระดาน
เกาะกวม
เกาะกูด
เกาะขาม
เกาะช้าง
เกาะตะปู
เกาะตะรุเตา
เกาะนางยวน
เกาะบูเวต
เกาะปะการัง
เกาะพงัน
เกาะพร้าว
เกาะพะงัน
เกาะพังงา
เกาะพีพี
เกาะภูเก็ต
เกาะมันกลาง
เกาะมันนอก
เกาะมันใน
เกาะรัตนโกสินทร์
เกาะราชา
เกาะลันตา
เกาะลำพู
เกาะล้าน
เกาะสมุย
เกาะสิมิลัน
เกาะสิเหร่
เกาะสีชัง
เกาะสุรินทร์
เกาะหมาก
เกาะหยวก
เกาะหลีเป๊ะ
เกาะหวาย
เกาะเกร็ด
เกาะเต่า
เกาะเวค
เกาะเสม็ด
เกาะเหลายา
เกาะเฮ
เกาะโลซิน
เกาะโอลันด์
เกิร์นเซย์
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
เขตอุตสาหกรรมส่งออก
เขาตะเกียบ
เขาหลัก
เครือรัฐโดมินิกา
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวไลลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
เซาท์อเมริกา
เซาธ์อเมริกา
เซเนกอล
เซเนกัล
เซ็ก
เซ็กซ
เซ็กซ์
เซ็กซ์
เซ็กซ์
เซ็กส
เซ็กส์
เตกูซิกัลปา
เติร์ก
เติร์กเมนิสถาน
เทพหริรักษ์
เทวะวงศ์วโรปการ
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
เนตเวร์ก
เนตเวิร์ก
เน็ตเวร์ก
เน็ตเวิร์ก
เบต้าเออโกคลิบทีน
เบต้าเออโกคลิบทีนีน
เบต้าไฮดรอกซี่3เมทิลเฟนทานีล
เบต้าไฮดรอกซี่เฟนทานีล
เบลเกรด
เปลือยกาย
เปอร์โตริโก
เมเลเคอ็อก
เม็กซิกัน
เม็กซิโก
เม็กซิโกซิตี
เรคยาวิก
เหล้าวิสกี้
เอกวาดอร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เฮลซิงกิ
เฮสโก
เฮอร์เซโกวินา
แกมเบีย
แก้วมณี
แบกแดด
แบงกอก
แม่กก
แรกนาขวัญ
แองกวิลลา
แองโกลา
แอตแลนติก
แอตแลนติกเหนือ
แอนตาร์กติก
แอนตาร์กติกา
แอนตาร์คติก
แอนตาร์คติกา
แอนติกัว
แอนติกาบาร์บูดา
แอนติกาและบาร์บูดา
แอฟริกา
แอฟริกากลาง
แอฟริกาเหนือ
แอ็ตแลนติก
แอ็ตแลนติกเหนือ
โกตเต
โกนากรี
โครงการพระราชดำริ
โครงการหลวง
โคเปนเฮเกน
โดมินิกา
โตเกียว
โทบาโก
โทโก
โบโกตา
โปรตุเกส
โมกาดิชู
โมนาโก
โร-เล็กซ์
โอแอลเอ็กซ์
ใบกระท่อม
ไกรสรวิชิต
ไกลกังวล
ไทยแกรนด์พาเลซ

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.