Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

คนบังคลาเทศ
คนฝรั่งเศส
คนศรีลังกา
จักรพรรดิพงศ์
จังหวัด-นครศรีธรรมราช
จังหวัด-ประจวบศีรีขันธ์
จังหวัด-พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด-ศรีสะเกษ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดศรีสะเกษ
จาตุรนต์รัศมี
ชาวบังคลาเทศ
ชาวฝรั่งเศส
ชาวศรีลังกา
ชินวรศิริวัฒน์
ชื่อองค์การระหว่างประเทศ
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ถาวรวรยศ
ทหารผ่านศึก
ทหารอากาศ
ทหารอากาศไทย
ทางพิเศษ
ทิวากรวงศ์ประวัติ
ทุเรศ
ธิเบศรบดินทร์
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์ศักดิพินิต
นครไชยศรีสุรเดช
นภาจรจำรัสศรี
นราธิปประพันธ์พงศ์
นราธิปพงศ์ประพันธ์
นริทร์รณเรศ
นริศรานุวัดติวงศ์
นเรศร์วรฤทธิ์
บดินทรไพศาลโสภณ
บรมพงศาภิมุข
บังคลาเทศ
ประจวบศีรีขันธ์
ประจักษ์ศิลปาคม
ประเทศ
ประเทศกรีซ
ประเทศจาเมกา
ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศตูวาลู
ประเทศนครรัฐวาติกัน
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ประเทศบังคลาเทศ
ประเทศบาร์เบโดส
ประเทศบูร์กินาฟาโซ
ประเทศปาปัวนิวกินี
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศยูเครน
ประเทศรัฐกาตาร์
ประเทศรัฐคูเวต
ประเทศรัฐสุลต่านโอมาน
ประเทศรัฐอิสราเอล
ประเทศรัฐเอกราชซามัว
ประเทศรัฐเอริเทรีย
ประเทศราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ประเทศราชรัฐลิกเตนสไตน์
ประเทศราชรัฐอันดอร์รา
ประเทศราชรัฐโมนาโก
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเทศราชอาณาจักรตองกา
ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน
ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน
ประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน
ประเทศราชอาณาจักรสเปน
ประเทศราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ประเทศราชอาณาจักรเนปาล
ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม
ประเทศราชอาณาจักรเลโซโท
ประเทศราชอาณาจักรโมร็อกโก
ประเทศสก็อตแลนด์
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
ประเทศสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส
ประเทศสหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
ประเทศสหภาพคอโมโรส
ประเทศสหภาพพม่า
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
ประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา
ประเทศสาธารณรัฐกานา
ประเทศสาธารณรัฐกาบอง
ประเทศสาธารณรัฐกินี
ประเทศสาธารณรัฐกินี-บิสเซา
ประเทศสาธารณรัฐคองโก
ประเทศสาธารณรัฐคอสตาริกา
ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน
ประเทศสาธารณรัฐคิริบาส
ประเทศสาธารณรัฐคิวบา
ประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ
ประเทศสาธารณรัฐจอร์เจีย
ประเทศสาธารณรัฐจิบูตี
ประเทศสาธารณรัฐชาด
ประเทศสาธารณรัฐชิลี
ประเทศสาธารณรัฐซานมารีโน
ประเทศสาธารณรัฐซิมบับเว
ประเทศสาธารณรัฐซูดาน
ประเทศสาธารณรัฐซูรินาเม
ประเทศสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
ประเทศสาธารณรัฐตุรกี
ประเทศสาธารณรัฐตูนิเซีย
ประเทศสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐนามิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐนาอูรู
ประเทศสาธารณรัฐนิการากัว
ประเทศสาธารณรัฐบอตสวานา
ประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย
ประเทศสาธารณรัฐบุรุนดี
ประเทศสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี
ประเทศสาธารณรัฐปานามา
ประเทศสาธารณรัฐปารากวัย
ประเทศสาธารณรัฐปาเลา
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกร
ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส
ประเทศสาธารณรัฐมอลตา
ประเทศสาธารณรัฐมอลโดวา
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประเทศสาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ประเทศสาธารณรัฐมาดากัสการ์
ประเทศสาธารณรัฐมาลาวี
ประเทศสาธารณรัฐมาลี
ประเทศสาธารณรัฐยูกันดา
ประเทศสาธารณรัฐรวันดา
ประเทศสาธารณรัฐลัตเวีย
ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย
ประเทศสาธารณรัฐวานูอาตู
ประเทศสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก
ประเทศสาธารณรัฐสโลวีเนีย
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ประเทศสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเทศสาธารณรัฐอิรัก
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ประเทศสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ประเทศสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐฮอนดูรัส
ประเทศสาธารณรัฐฮังการี
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐเคนยา
ประเทศสาธารณรัฐเคปเวิร์ด
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ประเทศสาธารณรัฐเซอร์เบีย
ประเทศสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
ประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์
ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล
ประเทศสาธารณรัฐเบนิน
ประเทศสาธารณรัฐเบลารุส
ประเทศสาธารณรัฐเปรู
ประเทศสาธารณรัฐเยเมน
ประเทศสาธารณรัฐเลบานอน
ประเทศสาธารณรัฐเอกวาดอร์
ประเทศสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย
ประเทศสาธารณรัฐเฮติ
ประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก
ประเทศสาธารณรัฐแกมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐแคเมอรูน
ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐแองโกลา
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประเทศสาธารณรัฐแอลเบเนีย
ประเทศสาธารณรัฐโกตดิวัวร์
ประเทศสาธารณรัฐโครเอเชีย
ประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน
ประเทศสาธารณรัฐโตโก
ประเทศสาธารณรัฐโบลิเวีย
ประเทศสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์
ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก
ประเทศสาธารณรัฐไซปรัส
ประเทศสาธารณรัฐไนเจอร์
ประเทศสาธารณรัฐไลบีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์
ประเทศสโลวะเกีย
ประเทศหมู่เกาะโซโลมอน
ประเทศอังกฤษ
ประเทศอารูบา
ประเทศอาร์มีเนีย
ประเทศฮ่องกง
ประเทศเกรเนดา
ประเทศเกาหลีเหนือ
ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเครือรัฐบาฮามาส
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
ประเทศเครือรัฐโดมินิกา
ประเทศเซนต์ลูเซีย
ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ประเทศเติร์กเมนิสถาน
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศเบลีซ
ประเทศเวลส์
ประเทศแคนาดา
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา
ประเทศโซมาเลีย
ประเทศโรมาเนีย
ประเทศไทย
ประเทศไอร์แลนด์
ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศไอวอรี่โคสต์
ฝรั่งเศส
พงศษดิศรมมหิป
พระนครศรีอยุธยา
พระนเรศวร
พระบรมราชินีแห่งประเทศไทย
พระบรมวงศ์เธอ
พระราชินีแห่งประเทศไทย
พระวรวงศ์เธอ
พระสัมพันธ์วงศ์เธอ
พระองค์ศรีรัศมิ์
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พัฒน์พงศ์
พิทักษ์เทเวศร์
พิศาลบวรศักดิ์
พุทธศาสนา
ภาณุพงศ์พิริยเดช
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ภาณุรังษีสว่างวงศ์
ภูธเรศธำรงศักดิ์
มรุพงศ์สิริพัฒน์
มหาวชิรุณหิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหิตลาธิเบศร
มหิศรราชหฤทัย
มหิศวิรนทรามเรศ
มเหศวรศิววิลาส
รัฐบาลประเทศไทย
รัฐสภาประเทศไทย
ราชวงศ์จักรี
ราชศักดิ์สโมสร
วงศาธิราชสนิท
วชิรุณหิศ
วรศักดาพิศาล
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วิเชียรมาศ
ศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
ศรีนครินทรา
ศรีนครินทร์
ศรีพัชรินทรา
ศรีรัตนโกสินทร
ศรีราชา
ศรีลังกา
ศรีสวรินทิรา
ศรีสะเกษ
ศรีสังวาลย์
ศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ศรีสุดารักษ์
ศรีสุริเยนทรา
ศรีสุเทพ
ศาสนาพุทธ
ศิริภรณ์โสภณ
ศิลปชีพ
ศิลปาชีพ
ศึกษา
ศึกษา.ไทย
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคใต้
สมมติวงศ์วโรทัย
สมเด็จพระนเรศวร
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
สมเด็จพระศรีนครินทรา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
สมเด็จศรีนครินทรา
สมเด็จศรีนครินทร์
สรรพศิลป์ปรีชา
สรรพสาตรศุภกิจ
สวัสดิวัดนวิศิษฏ์
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สิริธัชสังกาศ
สุขุมาลมารศรี
หญิงทางโทรศัพท์
หญิงแพศยา
หม่อมราชวงศ์
อดิศรอุดมศักดิ์
อดิศรอุดมเดช
อนุพงศ์จักรพรรดิ
อผศ.
อิศรานุรักษ์
อิศริยาลงกรณ์
เกลียดประเทศไทย
เดชาดิศร
เทพศิรินทรามาตย์
เทววงศ์วโรทัย
เทวะวงศ์วโรปการ
เทเวศร์วัชรินทร์
เลิศหล้านภาลัย
แห่งประเทศไทย
ไชยาศรีสุริโยภาส

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.