THNIC Reserve Word for .th and .ไทย domainname

คำสงวนห้ามใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตคำสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

คนบังคลาเทศ
คนฝรั่งเศส
คนศรีลังกา
จักรพรรดิพงศ์
จังหวัด-นครศรีธรรมราช
จังหวัด-ประจวบศีรีขันธ์
จังหวัด-พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด-ศรีสะเกษ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดศรีสะเกษ
จาตุรนต์รัศมี
ชาวบังคลาเทศ
ชาวฝรั่งเศส
ชาวศรีลังกา
ชินวรศิริวัฒน์
ชื่อองค์การระหว่างประเทศ
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ถาวรวรยศ
ทหารผ่านศึก
ทหารอากาศ
ทหารอากาศไทย
ทางพิเศษ
ทิวากรวงศ์ประวัติ
ทุเรศ
ธิเบศรบดินทร์
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์ศักดิพินิต
นครไชยศรีสุรเดช
นภาจรจำรัสศรี
นราธิปประพันธ์พงศ์
นราธิปพงศ์ประพันธ์
นริทร์รณเรศ
นริศรานุวัดติวงศ์
นเรศร์วรฤทธิ์
บดินทรไพศาลโสภณ
บรมพงศาภิมุข
บังคลาเทศ
ประจวบศีรีขันธ์
ประจักษ์ศิลปาคม
ประเทศ
ประเทศกรีซ
ประเทศจาเมกา
ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศตูวาลู
ประเทศนครรัฐวาติกัน
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ประเทศบังคลาเทศ
ประเทศบาร์เบโดส
ประเทศบูร์กินาฟาโซ
ประเทศปาปัวนิวกินี
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศยูเครน
ประเทศรัฐกาตาร์
ประเทศรัฐคูเวต
ประเทศรัฐสุลต่านโอมาน
ประเทศรัฐอิสราเอล
ประเทศรัฐเอกราชซามัว
ประเทศรัฐเอริเทรีย
ประเทศราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ประเทศราชรัฐลิกเตนสไตน์
ประเทศราชรัฐอันดอร์รา
ประเทศราชรัฐโมนาโก
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเทศราชอาณาจักรตองกา
ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน
ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน
ประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน
ประเทศราชอาณาจักรสเปน
ประเทศราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ประเทศราชอาณาจักรเนปาล
ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม
ประเทศราชอาณาจักรเลโซโท
ประเทศราชอาณาจักรโมร็อกโก
ประเทศสก็อตแลนด์
ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
ประเทศสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส
ประเทศสหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
ประเทศสหภาพคอโมโรส
ประเทศสหภาพพม่า
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
ประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา
ประเทศสาธารณรัฐกานา
ประเทศสาธารณรัฐกาบอง
ประเทศสาธารณรัฐกินี
ประเทศสาธารณรัฐกินี-บิสเซา
ประเทศสาธารณรัฐคองโก
ประเทศสาธารณรัฐคอสตาริกา
ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน
ประเทศสาธารณรัฐคิริบาส
ประเทศสาธารณรัฐคิวบา
ประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ
ประเทศสาธารณรัฐจอร์เจีย
ประเทศสาธารณรัฐจิบูตี
ประเทศสาธารณรัฐชาด
ประเทศสาธารณรัฐชิลี
ประเทศสาธารณรัฐซานมารีโน
ประเทศสาธารณรัฐซิมบับเว
ประเทศสาธารณรัฐซูดาน
ประเทศสาธารณรัฐซูรินาเม
ประเทศสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
ประเทศสาธารณรัฐตุรกี
ประเทศสาธารณรัฐตูนิเซีย
ประเทศสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐนามิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐนาอูรู
ประเทศสาธารณรัฐนิการากัว
ประเทศสาธารณรัฐบอตสวานา
ประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย
ประเทศสาธารณรัฐบุรุนดี
ประเทศสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี
ประเทศสาธารณรัฐปานามา
ประเทศสาธารณรัฐปารากวัย
ประเทศสาธารณรัฐปาเลา
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกร
ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส
ประเทศสาธารณรัฐมอลตา
ประเทศสาธารณรัฐมอลโดวา
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประเทศสาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ประเทศสาธารณรัฐมาดากัสการ์
ประเทศสาธารณรัฐมาลาวี
ประเทศสาธารณรัฐมาลี
ประเทศสาธารณรัฐยูกันดา
ประเทศสาธารณรัฐรวันดา
ประเทศสาธารณรัฐลัตเวีย
ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย
ประเทศสาธารณรัฐวานูอาตู
ประเทศสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก
ประเทศสาธารณรัฐสโลวีเนีย
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ประเทศสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเทศสาธารณรัฐอิรัก
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ประเทศสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ประเทศสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐฮอนดูรัส
ประเทศสาธารณรัฐฮังการี
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐเคนยา
ประเทศสาธารณรัฐเคปเวิร์ด
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ประเทศสาธารณรัฐเซอร์เบีย
ประเทศสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
ประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์
ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล
ประเทศสาธารณรัฐเบนิน
ประเทศสาธารณรัฐเบลารุส
ประเทศสาธารณรัฐเปรู
ประเทศสาธารณรัฐเยเมน
ประเทศสาธารณรัฐเลบานอน
ประเทศสาธารณรัฐเอกวาดอร์
ประเทศสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย
ประเทศสาธารณรัฐเฮติ
ประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก
ประเทศสาธารณรัฐแกมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐแคเมอรูน
ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐแองโกลา
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประเทศสาธารณรัฐแอลเบเนีย
ประเทศสาธารณรัฐโกตดิวัวร์
ประเทศสาธารณรัฐโครเอเชีย
ประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน
ประเทศสาธารณรัฐโตโก
ประเทศสาธารณรัฐโบลิเวีย
ประเทศสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์
ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก
ประเทศสาธารณรัฐไซปรัส
ประเทศสาธารณรัฐไนเจอร์
ประเทศสาธารณรัฐไลบีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์
ประเทศสโลวะเกีย
ประเทศหมู่เกาะโซโลมอน
ประเทศอังกฤษ
ประเทศอารูบา
ประเทศอาร์มีเนีย
ประเทศฮ่องกง
ประเทศเกรเนดา
ประเทศเกาหลีเหนือ
ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเครือรัฐบาฮามาส
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
ประเทศเครือรัฐโดมินิกา
ประเทศเซนต์ลูเซีย
ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ประเทศเติร์กเมนิสถาน
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศเบลีซ
ประเทศเวลส์
ประเทศแคนาดา
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา
ประเทศโซมาเลีย
ประเทศโรมาเนีย
ประเทศไทย
ประเทศไอร์แลนด์
ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศไอวอรี่โคสต์
ฝรั่งเศส
พงศษดิศรมมหิป
พระนครศรีอยุธยา
พระนเรศวร
พระบรมราชินีแห่งประเทศไทย
พระบรมวงศ์เธอ
พระราชินีแห่งประเทศไทย
พระวรวงศ์เธอ
พระสัมพันธ์วงศ์เธอ
พระองค์ศรีรัศมิ์
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พัฒน์พงศ์
พิทักษ์เทเวศร์
พิศาลบวรศักดิ์
พุทธศาสนา
ภาณุพงศ์พิริยเดช
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ภาณุรังษีสว่างวงศ์
ภูธเรศธำรงศักดิ์
มรุพงศ์สิริพัฒน์
มหาวชิรุณหิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหิตลาธิเบศร
มหิศรราชหฤทัย
มหิศวิรนทรามเรศ
มเหศวรศิววิลาส
รัฐบาลประเทศไทย
รัฐสภาประเทศไทย
ราชวงศ์จักรี
ราชศักดิ์สโมสร
วงศาธิราชสนิท
วชิรุณหิศ
วรศักดาพิศาล
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วิเชียรมาศ
ศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
ศรีนครินทรา
ศรีนครินทร์
ศรีพัชรินทรา
ศรีรัตนโกสินทร
ศรีราชา
ศรีลังกา
ศรีสวรินทิรา
ศรีสะเกษ
ศรีสังวาลย์
ศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ศรีสุดารักษ์
ศรีสุริเยนทรา
ศรีสุเทพ
ศาสนาพุทธ
ศิริภรณ์โสภณ
ศิลปชีพ
ศิลปาชีพ
ศึกษา
ศึกษา.ไทย
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคใต้
สมมติวงศ์วโรทัย
สมเด็จพระนเรศวร
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
สมเด็จพระศรีนครินทรา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
สมเด็จศรีนครินทรา
สมเด็จศรีนครินทร์
สรรพศิลป์ปรีชา
สรรพสาตรศุภกิจ
สวัสดิวัดนวิศิษฏ์
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สิริธัชสังกาศ
สุขุมาลมารศรี
หญิงทางโทรศัพท์
หญิงแพศยา
หม่อมราชวงศ์
อดิศรอุดมศักดิ์
อดิศรอุดมเดช
อนุพงศ์จักรพรรดิ
อผศ.
อิศรานุรักษ์
อิศริยาลงกรณ์
เกลียดประเทศไทย
เดชาดิศร
เทพศิรินทรามาตย์
เทววงศ์วโรทัย
เทวะวงศ์วโรปการ
เทเวศร์วัชรินทร์
เลิศหล้านภาลัย
แห่งประเทศไทย
ไชยาศรีสุริโยภาส

คำสงวนและคำเฉพาะ

๑. คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวมไปถึงการใช้ คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. คำที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมืองรวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่างๆ หรือสื่อถึงชื่อเหล่านั้น
๕. คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบโดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. คำที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์


Reserved Words

1. The words consisting in the domain name shall not relate to the King, the Royal Family and the Royalties, including any place relating to the King the Royal Family and the Royalties.
2. The words which affect the sensitivity in religion and belief.
3. The words which cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. The words which be the name of any country, province, city including public place or another word that give meaning of these words.
5. The words which be rude or different from Thai tradition, including words that normally not being rude but some process causing such as spoonerism.
6. The words which consist in domain name shall not relate to internet and computer.