Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กรือแซะ
กรุงเบอร์น
กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
กษัตริย์อาณาจักรไทย
กษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
กัวลาลัมเปอร์
กัวเดอลูป
กาบอง
กำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
กิอานา
ขวานทอง
ของเสพติด
ขอนแก่น
คนกัวเดอลูป
คนกาบอง
คนกิอานา
คนคองโก
คนคอมอโรส์
คนคอสตาริกา
คนคาเมอรูน
คนจอร์เจีย
คนจอร์แดน
คนจิบรอลตา
คนซาอุดิอาราเบีย
คนซาอุฯ
คนซิเอรา
คนซิเอราลีโอเน
คนติมอร์ตะวันออก
คนท็องกา
คนนอร์เวย์
คนนาอูรู
คนบอสเนีย
คนบอสเนียฯ
คนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
คนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
คนบ็อตซวานา
คนมองโกล
คนมองโกเลีย
คนมอนต์เซราต์
คนมอริทาเนีย
คนมอริเชียส
คนมอลตา
คนมอลโดวา
คนยิบรอลตา
คนลีโอเน
คนวอลลิซและฟูทานา
คนวานูอาตู
คนสก็อต
คนสวิตเซอร์แลนด์
คนสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซูเอลา
คนหมู่เกาะจอร์เจีย
คนหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
คนหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
คนหมู่เกาะเวอร์จิน
คนหมู่เกาะโซโลมอน
คนออซซี่
คนออสเตรีย
คนออสเตรเลีย
คนอังกฤษ
คนอัฟกานิสถาน
คนอัฟริกากลาง
คนอัฟริกาใต้
คนอัลจีเรีย
คนอัลบาเนีย
คนอาฟริกาใต้
คนอาร์มีเนีย
คนอาร์เจนตินา
คนอาร์เมเนีย
คนอาหรับ
คนอาเซอร์ไบจัน
คนอิคเวทอเรียลกินี
คนอิตาลี
คนอินเดีย
คนอินโดนีเชีย
คนอินโดนีเซีย
คนอินโดฯ
คนอิรัค
คนอิสราเอล
คนอิหร่าน
คนอียิปต์
คนอุซเบคิสถาน
คนอุรุกวัย
คนอุรุไกว
คนอูกานดา
คนอเมริกัน
คนฮอนดูรัส
คนเกาหลีเหนือ
คนเคปเวอร์ดี
คนเคอร์จิซ
คนเจอร์ซีย์
คนเซเนกอล
คนเนเธอร์แลนด์
คนเบอร์คินา
คนเปอร์โตริโก
คนเยอรมัน
คนเลบานอน
คนเวเนซูเอลา
คนเอกวาดอร์
คนเอธิโอเปีย
คนเอริเทรีย
คนเอลซัลวาดอร์
คนเอสโตเนีย
คนเอสโทเนีย
คนเฮอร์เซโกวินา
คนแคเมอรูน
คนแองโกลา
คนแอนดอร์รา
คนแอนติกัว
คนแอนติกัวบาร์บูดา
คนแอนติกัวและบาร์บูดา
คนแอนโดรา
คนแอฟริกากลาง
คนโครเอเซีย
คนโครแอ็ต
คนโมรอคโค
คนโอมาน
คนไนเจอร์
คนไอซ์แลนด์
คนไอริช
คนไอร์แลนด์
คนไอวอรี
ควีนออฟไทยแลนด์
คองโก
คอมพิวเตอ
คอมพิวเตอร์
คอมอโรส์
คอรับชั่น
คอรัปชั่น
คอร์รับชั่น
คอร์รัปชั่น
คอสตาริกา
คาเมอรูน
คิงภูมิพลอดุลยเดช
คิงออฟไทยแลนด์
จอมเกล้า
จอร์จทาวน์
จอร์เจีย
จอร์แดน
จังหวัด-ขอนแก่น
จังหวัด-พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด-ระนอง
จังหวัด-ระยอง
จังหวัด-ร้อยเอ็ด
จังหวัด-หนองคาย
จังหวัด-หนองบัวลำภู
จังหวัด-อำนาจเจริญ
จังหวัด-อุดรธานี
จังหวัด-อุตรดิตถ์
จังหวัด-อุทัยธานี
จังหวัด-อุบลราชธานี
จังหวัด-อ่างทอง
จังหวัด-แม่ฮ่องสอน
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดระนอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จิบรอลตา
จีโอ
จีโอทีเอช
จุลจอมเกล้า
จุฬาจอมเกล้า
ชะอำ
ชาวกัวเดอลูป
ชาวกาบอง
ชาวกิอานา
ชาวคองโก
ชาวคอมอโรส์
ชาวคอสตาริกา
ชาวคาเมอรูน
ชาวจอร์เจีย
ชาวจอร์แดน
ชาวจิบรอลตา
ชาวซาอุดิอาราเบีย
ชาวซาอุฯ
ชาวซิเอรา
ชาวซิเอราลีโอเน
ชาวติมอร์ตะวันออก
ชาวท็องกา
ชาวนอร์เวย์
ชาวนาอูรู
ชาวบอสเนีย
ชาวบอสเนียฯ
ชาวบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
ชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ชาวบ็อตซวานา
ชาวมองโกล
ชาวมองโกเลีย
ชาวมอนต์เซราต์
ชาวมอริทาเนีย
ชาวมอริเชียส
ชาวมอลตา
ชาวมอลโดวา
ชาวยิบรอลตา
ชาวลีโอเน
ชาววอลลิซและฟูทานา
ชาววานูอาตู
ชาวสก็อต
ชาวสวิตเซอร์แลนด์
ชาวสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซูเอลา
ชาวหมู่เกาะจอร์เจีย
ชาวหมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
ชาวหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
ชาวหมู่เกาะเวอร์จิน
ชาวหมู่เกาะโซโลมอน
ชาวออซซี่
ชาวออสเตรีย
ชาวออสเตรเลีย
ชาวอังกฤษ
ชาวอัฟกานิสถาน
ชาวอัฟริกากลาง
ชาวอัฟริกาใต้
ชาวอัลจีเรีย
ชาวอัลบาเนีย
ชาวอาฟริกาใต้
ชาวอาร์มีเนีย
ชาวอาร์เจนตินา
ชาวอาร์เมเนีย
ชาวอาหรับ
ชาวอาเซอร์ไบจัน
ชาวอิคเวทอเรียลกินี
ชาวอิตาลี
ชาวอินเดีย
ชาวอินโดนีเชีย
ชาวอินโดนีเซีย
ชาวอินโดฯ
ชาวอิรัค
ชาวอิสราเอล
ชาวอิหร่าน
ชาวอียิปต์
ชาวอุซเบคิสถาน
ชาวอุรุกวัย
ชาวอุรุไกว
ชาวอูกานดา
ชาวอเมริกัน
ชาวอเมริกันเหนือ
ชาวอเมริกันใต้
ชาวฮอนดูรัส
ชาวเกาหลีเหนือ
ชาวเคปเวอร์ดี
ชาวเคอร์จิซ
ชาวเจอร์ซีย์
ชาวเซเนกอล
ชาวเนเธอร์แลนด์
ชาวเบอร์คินา
ชาวเปอร์โตริโก
ชาวเยอรมัน
ชาวเลบานอน
ชาวเวเนซูเอลา
ชาวเอกวาดอร์
ชาวเอธิโอเปีย
ชาวเอริเทรีย
ชาวเอลซัลวาดอร์
ชาวเอสโตเนีย
ชาวเอสโทเนีย
ชาวเฮอร์เซโกวินา
ชาวแคเมอรูน
ชาวแองโกลา
ชาวแอนดอร์รา
ชาวแอนติกัว
ชาวแอนติกัวบาร์บูดา
ชาวแอนติกัวและบาร์บูดา
ชาวแอนโดรา
ชาวแอฟริกา
ชาวแอฟริกากลาง
ชาวโครเอเซีย
ชาวโครแอ็ต
ชาวโมรอคโค
ชาวโอมาน
ชาวไนเจอร์
ชาวไอซ์แลนด์
ชาวไอริช
ชาวไอร์แลนด์
ชาวไอวอรี
ชื่อองค์การระหว่างประเทศ
ชื่อโดเมน
ชื่อโดเมนเนม
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ช่วยตัวเอง
ซันซัลวาดอร์
ซันติอาโก
ซาอุดิอาราเบีย
ซาอุดีอาระเบีย
ซาอุฯ
ซิเอรา
ซิเอราลีโอเน
ซีโอ
ซีโอทีเอช
ดอกฝิ่น
ดอท
ดอนหอยหลอด
ดอยตุง
ดอยสุเทพ
ดอยอินทนนท์
ดอยแม่สลอง
ดับบลิวไอ
ดีเอนเอซ
ดีเอนเอส
ดีเอ็นเอซ
ดีเอ็นเอส
ติมอร์ตะวันออก
ทดสอบ
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาใต้
ทวีปเอเชีย
ทวีปแอฟริกา
ทหารอากาศ
ทหารอากาศไทย
ทหารเรือ
ทหารเรือไทย
ทิวดอร์วอทช
ทีเอชนิก
ทีเอชนิค
ทูลกระหม่อมหญิง
ท็องกา
ท่าฉลอม
นอกประจำการ
นอร์ทอเมริกัน
นอร์ทอเมริกา
นอร์ทแอฟริกา
นอร์ธอเมริกา
นอร์ธแอฟริกา
นอร์เวย์
นางนกต่อ
นาฬิกาทิวดอร์
นาอูรู
นิคมอุตสาหกรรม
นิวยอก
นิวยอกร์
นิวยอค
นิวยอคร์
นิวยอร์ก
นิวยอร์ค
นีอาเม
นูกูอะโลฟา
นูแอกชอต
บริติชมหาสมุทรอินเดีย
บอซตัน
บอตสวานา
บอมบ์-เซ็กซ์
บอมบ์เซ็กซ์
บอย-เซ็ก
บอย-เซ็กซ์
บอยเซ็ก
บอยเซ็กซ์
บอสตัน
บอสเนีย
บอสเนียฯ
บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บัวลอย
บัวโนสไอเรส
บางกอก
บางปะอิน
บ็อตซวานา
ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศรัฐสุลต่านโอมาน
ประเทศรัฐอิสราเอล
ประเทศรัฐเอกราชซามัว
ประเทศรัฐเอริเทรีย
ประเทศราชรัฐอันดอร์รา
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเทศราชอาณาจักรตองกา
ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์
ประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน
ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน
ประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน
ประเทศราชอาณาจักรสเปน
ประเทศราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ประเทศราชอาณาจักรเนปาล
ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม
ประเทศราชอาณาจักรเลโซโท
ประเทศราชอาณาจักรโมร็อกโก
ประเทศสก็อตแลนด์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศสหภาพคอโมโรส
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศสาธารณรัฐกาบอง
ประเทศสาธารณรัฐคองโก
ประเทศสาธารณรัฐคอสตาริกา
ประเทศสาธารณรัฐจอร์เจีย
ประเทศสาธารณรัฐนาอูรู
ประเทศสาธารณรัฐบอตสวานา
ประเทศสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกร
ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส
ประเทศสาธารณรัฐมอลตา
ประเทศสาธารณรัฐมอลโดวา
ประเทศสาธารณรัฐวานูอาตู
ประเทศสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ประเทศสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเทศสาธารณรัฐอิรัก
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ประเทศสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ประเทศสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐฮอนดูรัส
ประเทศสาธารณรัฐเซอร์เบีย
ประเทศสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
ประเทศสาธารณรัฐเลบานอน
ประเทศสาธารณรัฐเอกวาดอร์
ประเทศสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย
ประเทศสาธารณรัฐแคเมอรูน
ประเทศสาธารณรัฐแองโกลา
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประเทศสาธารณรัฐแอลเบเนีย
ประเทศสาธารณรัฐโครเอเชีย
ประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
ประเทศสาธารณรัฐไนเจอร์
ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์
ประเทศหมู่เกาะโซโลมอน
ประเทศอังกฤษ
ประเทศอารูบา
ประเทศอาร์มีเนีย
ประเทศฮ่องกง
ประเทศเกาหลีเหนือ
ประเทศเครือรัฐบาฮามาส
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
ประเทศเครือรัฐโดมินิกา
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา
ประเทศไอร์แลนด์
ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศไอวอรี่โคสต์
ปอร์โต-โนโว
ปอร์โตแปรงซ์
ปอเนาะ
ปากช่อง
ปาลิเกอร์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนครศรีอยุธยา
พระบรมวงศ์เธอ
พระบรมโอรสาธิราช
พระบรมโอรสาธิราชไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
พระพี่นางเธอ
พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์อาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรไทย
พระราชวังบางปะอิน
พระวรวงศ์เธอ
พระสัมพันธ์วงศ์เธอ
พระองค์ที
พระองค์ภา
พระองค์ศรีรัศมิ์
พระองค์สิริวัณวรี
พระองค์หริภา
พระองค์เจ้า
พระองค์เจ้าทีปังกร
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระองค์เจ้าสิริภา
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระองค์โสมสวลี
พระอภัยมณี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระเจ้าลูกยาเธอ
พระเจ้าลูกเธอ
พระเจ้าหลานเธอ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าอู่ทอง
พริทอเรีย
พร็อพเพอร์ตี้
พอดกอรีตซา
พอร์ต-ออฟ-สเปน
พอร์ตมอร์สบี
พอร์ตวิลา
พอร์ตหลุยส์
พุทธองค์
พ่อขุนรามคำแหง
พ่อหลวง
ภูมิพลอดุลยเดช
ภูเรือ
มหิดลอดุลยเดช
มองโกล
มองโกเลีย
มอนต์เซราต์
มอนเตวิเดโอ
มอริทาเนีย
มอริเชียส
มอร์ฟีน
มอลตา
มอลโดวา
มอสโก
มันนอก
ยอดฟ้าจุฬาโลก
ยาอุนเด
ยาเสพติดแอลเอสดี
ยาไอซ์
ยิบรอลตา
ยูรอปคาร์
ระนอง
ระยอง
รัฐบาลอาณาจักรไทย
รัฐสุลต่านโอมาน
รัฐอิสราเอล
รัฐเอกราชซามัว
รัฐเอริเทรีย
ราชรัฐอันดอร์รา
ราชอาณาจักร
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรตองกา
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ราชอาณาจักรบาห์เรน
ราชอาณาจักรภูฏาน
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ราชอาณาจักรสวีเดน
ราชอาณาจักรสเปน
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ราชอาณาจักรเนปาล
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ราชอาณาจักรเลโซโท
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ริเวอร์แคว
ร้อยเอ็ด
ลอนดอน
ลอยกระทง
ลาตินอเมริกา
ลิลองเว
ลิสบอน
ลีเบรอวิล
ลีโอเน
ลูอันดา
วอชิงตันดี.ซี.
วอร์ซอ
วอลลิซและฟูทานา
วัดอรุณ
วันลอยกระทง
วันอาสาฬหบูชา
วานูอาตู
วิกตอเรีย
วิดีโอสยิว
วิดีโอโป๊
วิลนีอุส
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออก
ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ
สก็อต
สก็อตแลนด์
สตอกโฮล์ม
สนุกออนไลน์
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภา-สิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภา-เสื้ยววงเดือนแดง
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
สภาเสื้ยววงเดือนแดง
สภาเสื้ยววงเดือนแดงไทย
สมมตอมรพันธุ์
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
สมเด็จพระพรรวษาอัยการเจ้า
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
สมเด็จพ่อ
สวิตเซอร์แลนด์
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหภาพคอโมโรส
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สาธารณรัฐกาบอง
สาธารณรัฐคองโก
สาธารณรัฐคอสตาริกา
สาธารณรัฐจอร์เจีย
สาธารณรัฐนาอูรู
สาธารณรัฐบอตสวานา
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐมอนเตเนโกร
สาธารณรัฐมอริเชียส
สาธารณรัฐมอลตา
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐวานูอาตู
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
สาธารณรัฐอาหรับ
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
สาธารณรัฐอิตาลี
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอิรัก
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐฮอนดูรัส
สาธารณรัฐเซอร์เบีย
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สาธารณรัฐเลบานอน
สาธารณรัฐเอกวาดอร์
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
สาธารณรัฐเอสโตเนีย
สาธารณรัฐแคเมอรูน
สาธารณรัฐแองโกลา
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐแอลเบเนีย
สาธารณรัฐโครเอเชีย
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
สาธารณรัฐโบลิวาเวเนซูเอลา
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
สาธารณรัฐไนเจอร์
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
สิงโตแดงและดวงอาทิตย์
สิงโตแดงและดวงอาทิตย์ไทย
หญิงสำส่อน
หนองคาย
หนองบัวลำภู
หนังสือโป๊
หมู่เกาะจอร์เจีย
หมู่เกาะจอร์เจียและแซนด์วิชใต้
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์
หมู่เกาะอังกฤษ
หมู่เกาะเวอร์จิน
หมู่เกาะโซโลมอน
หมู่เกาะโอลันด์
หม่อมราชวงศ์
หม่อมหลวง
หม่อมเจ้า
องค์กร.ไทย
องค์ดำ
องค์ภา
องค์หริภา
องค์โสม
อดิศรอุดมศักดิ์
อดิศรอุดมเดช
อดุลยลักษณสมบัติ
อดุลยเดช
อดุลยเดชวิกรม
อทิตยาทรกิติคุณ
อนัคฆนารี
อนุพงศ์จักรพรรดิ
อนุวัตรจาตุรนต์
อผศ.
อมรินทรา
อมเรนทรบดินทร์
อยุธยา
อรรควรราชกัลยา
อลงกฎกิจปรีชา
ออซซี่
ออตตาวา
ออนไลน์ไทย
ออมสิน
ออสเตรีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเฮ้าส์
ออสโล
อะซุนซิออง
อะเซททิคแอนไฮดริด
อะเซททิลคลอไรด์
อะเซททิลดิไฮโดรคอดีน
อะเซททิลอัลฟาเมทิลเฟนทานิล
อะเซททิลเมธาดอล
อะเซททิลแอนทรานิลิคเอซิด
อะเซทเทอร์ฟีน
อะเมซซิ่งไทยแลนด์
อักกรา
อัครมเหสี
อัครราชกุมารี
อัครราชเทวี
อังกฤษ
อังการา
อันซีนไทยแลนด์
อันดอร์ราลาเวลลา
อันตานานาริโว
อับสรสุดาเทพ
อัฟกานิสถาน
อัฟริกากลาง
อัฟริกาใต้
อัมบาบาเน
อัมมาน
อัมรินทรา
อัมรินทร์
อัมสเตอร์ดัม
อัลกุรอ่าน
อัลจีเรีย
อัลบาเนีย
อัลฟาเซททิลเมธาดอล
อัลฟาเมทิลธิโอเฟนทานิล
อัลฟาเมทิลฟีนทานิล
อัลฟาเมธาดอล
อัลฟาเมโพรดีน
อัลฟาเออโกคริพทีน
อัลฟาเออโกคริพทีนีน
อัลฟาโพรดีน
อัลลอฮ์
อัลเฟนทานิล
อัลเลาะห์
อัษฎางค์เดชาวุธ
อัสตานา
อาคเนย์
อาชกาบัต
อาซุนซิอง
อาณาจักรไทย
อานันทมหิดล
อาบูจา
อาบูดาบี
อาปีอา
อาฟริกาใต้
อารูบา
อาร์มีเนีย
อาร์เจนตินา
อาร์เมเนีย
อาสาฬหบูชา
อาหรับ
อาหารไทย
อาเซอร์ไบจัน
อาเซียน
อาเซี่ยน
อำนาจเจริญ
อิคเวทอเรียลกินี
อิตาลี
อินทนนท์
อินเดีย
อินเตอร์เนต
อินเตอร์เน็ต
อินเทอร์เนต
อินเทอร์เน็ต
อินเธอร์เนต
อินเธอร์เน็ต
อินโดนีเชีย
อินโดนีเซีย
อินโดฯ
อิรัค
อิศรานุรักษ์
อิศริยาลงกรณ์
อิสราเอล
อิสลาม
อิสลามาบัด
อิหร่าน
อี
อี-เบย์
อี
อีตัว
อียิปต์
อีสาน
อีเมล
อีเมลภาษาไทย
อีเมลล์
อีเมลไทย
อีเมล์
อีเมล์ขยะ
อุซเบคิสถาน
อุดมรัตนราษี
อุดร
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุรุกวัย
อุรุไกว
อูกานดา
อูลานบาตอร์
อู่ทองเขตขัตติยนารี
อเมริกัน
อเมริกันซามัว
อเมริกา
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
อโก-ด้า
อ่างขาง
อ่างทอง
ฮอนดูรัส
ฮานอย
ฮ่องกง
เกาหลีเหนือ
เกาะมันนอก
เกาะโอลันด์
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
เขตอุตสาหกรรมส่งออก
เขาค้อ
เคปเวอร์ดี
เครือรัฐบาฮามาส
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐโดมินิกา
เคอร์จิซ
เจอร์ซีย์
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
เจ้าฟ้าอุบลรัตน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา
เจ้าอยู่หัว
เซนต์จอนส์
เซนต์จอร์เจส
เซาท์อเมริกา
เซาธ์อเมริกา
เซเนกอล
เทลอาวีฟ
เนปีดอ
เนเธอร์แลนด์
เน็ตทีเอช
เบต้าเซทิลเมทาดอล
เบต้าเมทาดอล
เบต้าเออโกคลิบทีน
เบต้าเออโกคลิบทีนีน
เบต้าไฮดรอกซี่3เมทิลเฟนทานีล
เบต้าไฮดรอกซี่เฟนทานีล
เบนซีลมอร์ฟีน
เบอมิวดา
เบอร์คินา
เบอร์น
เบอร์มิวดา
เบอร์ลิน
เปลือย
เปลือยกาย
เปอร์โตริโก
เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
เมดอินไทยแลนด์
เมือง
เมืองคอน
เมืองเหนือ
เมืองไทย
เมเลเคอ็อก
เยอรมัน
เรดิโอไทยแลนด์
เรือหางยาว
เลบานอน
เวอริซัน
เวเนซูเอลา
เสื้ยววงเดือนแดง
เสื้ยววงเดือนแดงไทย
เอกวาดอร์
เอชทีทีพี
เอชทีทีพีเอซ
เอชทีทีพีเอส
เอซี
เอซีทีเอช
เอธิโอเปีย
เอฟทีพี
เอริเทรีย
เอลซัลวาดอร์
เอสโตเนีย
เอสโทเนีย
เอเชีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชี่ยน
เอเซีย
เอเซี่ยน
เอเธนส์
เอไอเอ
เอ็ชทีทีพี
เอ็ชทีทีพีเอซ
เอ็ชทีทีพีเอส
เอ็นจาเมนา
เอ็ฟทีพี
เอ็มไอ
เอ็มไอทีเอช
เฮชทีทีพีเอซ
เฮชทีทีพีเอส
เฮดทีทีพีเอซ
เฮดทีทีพีเอส
เฮอร์เซโกวินา
เฮโรอีน
แคนเบอร์รา
แคเมอรูน
แนสซอ
แบงกอก
แม่สลอง
แม่สอด
แม่ฮ่องสอน
แองกวิลลา
แองโกลา
แอดดิสอาบาบา
แอตแลนติก
แอตแลนติกเหนือ
แอตแลนติค
แอตแลนติคเหนือ
แอนดอร์รา
แอนตาร์กติก
แอนตาร์กติกา
แอนตาร์คติก
แอนตาร์คติกา
แอนตาร์คติค
แอนติกัว
แอนติกาบาร์บูดา
แอนติกาและบาร์บูดา
แอนทานิลิคเอซิด
แอนิเลอไรดีน
แอนโดรา
แอปเปิล
แอปเปิลสโตร์
แอพเพอริทิฟ
แอฟริกา
แอฟริกากลาง
แอฟริกาเหนือ
แอมเฟตตามีน
แอมเฟตามีน
แอร์ไชน่า
แอลลีโพรดีน
แอลเจียร์
แอสตานา
แอสมารา
แอ็ตแลนติก
แอ็ตแลนติกเหนือ
แอ็ตแลนติค
แอ็ตแลนติคเหนือ
โครเอเซีย
โครแอ็ต
โคห์เลอร์
โมรอคโค
โอทอบ
โอท็อบ
โอท็อป
โอมาน
โอรสาธิราช
โออาร์
โออาร์ทีเอช
โอเชียเนีย
โอแอลเอ็กซ์
โฮนีอารา
โฮมอเวย์
ใบกระท่อม
ไทยปอเนาะ
ไนเจอร์
ไปรอา
ไฟเซอร์
ไอซ์แลนด์
ไอทีพรินซ์เซส
ไอทีพริ้นซ์เซส
ไอริช
ไอร์แลนด์
ไอร์แลนด์เหนือ
ไอวอรี
ไอวอรี่โคสต์
ไอเอ็น
ไอเอ็นทีเอช
ไอโอที
ไอ้
ไอ้
ไอ้เหี้ย

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.