Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

KABEE
KABOT
KABUL
KABULS
KADAN
KAENGHO
KAENGKAI
KAENGKIEOWAN
KAENGLUENG
KAENGOM
KAENGSOM
KAENGTAIPLA
KAICHAE
KAICHON
KAIFA
KALAE
KALAHOM
KALASIN
KALAYANIWATTANA
KAMIN
KAMPALA
KAMPALAS
KAMPHAENGPHET
KANCHA
KANCHANABURI
KANCHANAPHISEK
KANCHANAPISEK
KANJANAPISEK
KANOM
KANOMCHIN
KANOMCHINNAMNGAEO
KANOMCHINNAMPRIK
KANOMCHINNAMYA
KAOKHO
KAOKHOR
KAOKO
KAOKOR
KARABUN
KARASIN
KARI
KASAT
KASIKORNBANK
KATHMANDU
KATHMANDUS
KAZAKHSTAN
KAZAKHSTANI
KAZAKHSTANIS
KAZAKHSTANS
KENYA
KENYAN
KENYANS
KENYAS
KETOBEMIDONE
KHAEBMU
KHAIPHALO
KHAM
KHANTHAI
KHANTOK
KHAO
KHAOCHAE
KHAOCHAINAD1
KHAOHOMMALI
KHAOJEKCHOEI
KHAOKHEW
KHAOKHO
KHAOKHOR
KHAOKOR
KHAOKORKHOR6
KHAOLAK
KHAOMANI
KHAONIEO
KHAONIEOKHEOWNGU
KHAONIEOSANPATONG
KHAOPHANSA
KHAOPHRAWIHAN
KHAOSAOHAI
KHAOSOI
KHAOSUEY
KHAOYAI
KHAOYAM
KHARTOUM
KHARTOUMS
KHETAUDSAHAGAM
KHETAUDSAHAGHAM
KHETAUDSAHAGHUM
KHETAUDSAHAGUM
KHETAUDSAHAKAM
KHETAUDSAHAKHAM
KHETAUDSAHAKHUM
KHETAUDSAHAKUM
KHETAUTSAHAGAM
KHETAUTSAHAGHAM
KHETAUTSAHAGHUM
KHETAUTSAHAGUM
KHETAUTSAHAKAM
KHETAUTSAHAKHAM
KHETAUTSAHAKHUM
KHETAUTSAHAKUM
KHETOODSAHAGAM
KHETOODSAHAGHAM
KHETOODSAHAGHUM
KHETOODSAHAGUM
KHETOODSAHAKAM
KHETOODSAHAKHAM
KHETOODSAHAKHUM
KHETOODSAHAKUM
KHETOOTSAHAGAM
KHETOOTSAHAGHAM
KHETOOTSAHAGHUM
KHETOOTSAHAGUM
KHETOOTSAHAKAM
KHETOOTSAHAKHAM
KHETOOTSAHAKHUM
KHETOOTSAHAKUM
KHETUDSAHAGAM
KHETUDSAHAGHAM
KHETUDSAHAGHUM
KHETUDSAHAGUM
KHETUDSAHAKAM
KHETUDSAHAKHAM
KHETUDSAHAKHUM
KHETUDSAHAKUM
KHETUTSAHAGAM
KHETUTSAHAGHAM
KHETUTSAHAGHUM
KHETUTSAHAGUM
KHETUTSAHAKAM
KHETUTSAHAKHAM
KHETUTSAHAKHUM
KHETUTSAHAKUM
KHIM
KHLUI
KHO-LAOYA
KHOMKHUEN
KHOMKUEN
KHON
KHONGWONG
KHONKAEN
KHONTHAI
KHORAT
KHORLIPE
KHUAY
KHUNCHANG-KHUNPHAEN
KHWANTHONG
KIBI
KIEV
KIEVS
KIFFEN
KIGALI
KIGALIS
KILL
KILLED
KILLS
KINDOMOFTHAILAND
KING
KING1
KING10
KING2
KING3
KING4
KING5
KING6
KING7
KING8
KING9
KINGANANDAMAHIDOL
KINGBHUMIBOL
KINGBHUMIBOLADULYADEJ
KINGBHUMIPHOL
KINGBHUMIPHOLADULYADEJ
KINGBHUMIPOL
KINGBHUMIPOLADULYADEJ
KINGBHUMIPON
KINGCHULALONGKORN
KINGDOM
KINGDOMOFBAHRAIN
KINGDOMOFBAHRAINS
KINGDOMOFBELGIUM
KINGDOMOFBELGIUMS
KINGDOMOFBHUTAN
KINGDOMOFBHUTANS
KINGDOMOFCAMBODIA
KINGDOMOFCAMBODIAS
KINGDOMOFDENMARK
KINGDOMOFDENMARKS
KINGDOMOFLESOTHO
KINGDOMOFLESOTHOS
KINGDOMOFMOROCCO
KINGDOMOFMOROCCOS
KINGDOMOFNORWAY
KINGDOMOFNORWAYS
KINGDOMOFSAUDIARABIA
KINGDOMOFSAUDIARABIAS
KINGDOMOFSPAIN
KINGDOMOFSPAINS
KINGDOMOFSWAZILAND
KINGDOMOFSWAZILANDS
KINGDOMOFSWEDEN
KINGDOMOFSWEDENS
KINGDOMOFTHAILAND
KINGDOMOFTHAILANDS
KINGDOMOFTHENETHERLANDS
KINGDOMOFTHENETHERLANDSS
KINGDOMOFTONGA
KINGDOMOFTONGAS
KINGI
KINGII
KINGIII
KINGIV
KINGIX
KINGMAHAVACHIRALONGKORN
KINGMAHAVAJIRALONGKORN
KINGMONGKUT
KINGNARAI
KINGNARESUAN
KINGOFTHAILAND
KINGPHUMIPHOL
KINGPHUMIPOL
KINGPHUMIPOLADULYADEJ
KINGRAMA
KINGRAMAI
KINGRAMAII
KINGRAMAIII
KINGRAMAIV
KINGRAMAIX
KINGRAMAV
KINGRAMAVI
KINGRAMAVII
KINGRAMAVIII
KINGRAMAX
KINGSTON
KINGSTONS
KINGSTOWN
KINGSTOWNS
KINGTAKSIN
KINGU-THONG
KINGUTHONG
KINGV
KINGVI
KINGVII
KINGVIII
KINGX
KINSHASA
KINSHASAS
KIRGHIZ
KIRGHIZES
KIRIBATI
KIRIBATIS
KITTIAN
KITTIANANDNEVISIAN
KITTIANANDNEVISIANS
KITTIANS
KIWI
KIWIES
KLAIKANGWOL
KLONG
KLONGRAMANA
KLONGSABATCHAI
KO-NGAI
KOCHANG
KOH-CHABANG
KOH-CHABUNG
KOH-CHANG
KOH-GLANG
KOH-GONG
KOH-GOOD
KOH-GRED
KOH-HAY
KOH-HEY
KOH-JABANG
KOH-JABUNG
KOH-KADAN
KOH-KAI
KOH-KHAI
KOH-KHAM
KOH-KLANG
KOH-KONG
KOH-KOOD
KOH-KRADAN
KOH-KRED
KOH-KUAM
KOH-KWUAM
KOH-LAMPHU
KOH-LAMPU
KOH-LAN
KOH-LANTA
KOH-LARN
KOH-LEAPAE
KOH-LHAN
KOH-LHAOYA
KOH-LIPE
KOH-LOSIN
KOH-LUMPHU
KOH-LUMPU
KOH-LUNTA
KOH-MAK
KOH-MANGLANG
KOH-MANKLANG
KOH-MANNAI
KOH-MANNOK
KOH-MARK
KOH-MUNGLANG
KOH-MUNKLANG
KOH-MUNNAI
KOH-MUNNOK
KOH-NANGYUAN
KOH-NGAI
KOH-PAGARANG
KOH-PANGAN
KOH-PANGNGA
KOH-PEPE
KOH-PHANGAN
KOH-PHANGNGA
KOH-PHANGUN
KOH-PHEPHE
KOH-PHIPHI
KOH-PHOOKET
KOH-PHUKET
KOH-PHUNGNGA
KOH-POOKET
KOH-PP
KOH-PRAGARANG
KOH-PRAO
KOH-PRAOW
KOH-PUKET
KOH-PUNGNGA
KOH-RACHA
KOH-RAJA
KOH-RATTANAKOSIN
KOH-SAMED
KOH-SAMET
KOH-SAMUI
KOH-SECHANG
KOH-SEECHANG
KOH-SICHANG
KOH-SILAE
KOH-SILAY
KOH-SIMILAN
KOH-SIMILARN
KOH-SIMILUN
KOH-SURIN
KOH-TAO
KOH-TAPOO
KOH-TAPU
KOH-TAROOTAO
KOH-TARUTAO
KOH-WAI
KOH-WHAI
KOH-YAO
KOH-YAONOI
KOH-YAOYAI
KOH-YHOUK
KOH-YHUAK
KOH-YHUEAK
KOH-YOUK
KOH-YUAK
KOH-YUEAK
KOHCHABANG
KOHCHABUNG
KOHCHANG
KOHGLANG
KOHGONG
KOHGOOD
KOHGRED
KOHHAY
KOHHEY
KOHJABANG
KOHJABUNG
KOHKADAN
KOHKAI
KOHKHAI
KOHKHAM
KOHKLANG
KOHKONG
KOHKOOD
KOHKRADAN
KOHKRED
KOHKUAM
KOHKWUAM
KOHLAMPHU
KOHLAMPU
KOHLAN
KOHLANTA
KOHLAOYA
KOHLARN
KOHLEAPAE
KOHLHAN
KOHLHAOYA
KOHLIPE
KOHLOSIN
KOHLUMPHU
KOHLUMPU
KOHLUNTA
KOHMAK
KOHMANGLANG
KOHMANKLANG
KOHMANNAI
KOHMANNOK
KOHMARK
KOHMUNGLANG
KOHMUNKLANG
KOHMUNNAI
KOHMUNNOK
KOHNANGYUAN
KOHNGAI
KOHPAGARANG
KOHPANGAN
KOHPANGNGA
KOHPANGUN
KOHPEEPEE
KOHPEPE
KOHPHANGAN
KOHPHANGNGA
KOHPHANGUN
KOHPHEPHE
KOHPHIPHI
KOHPHOOKET
KOHPHUKET
KOHPHUNGNGA
KOHPOOKET
KOHPP
KOHPRAGARANG
KOHPRAO
KOHPRAOW
KOHPUKET
KOHPUNGNGA
KOHRACHA
KOHRAJA
KOHRATTANAKOSIN
KOHSAMED
KOHSAMET
KOHSAMUI
KOHSECHANG
KOHSEECHANG
KOHSICHANG
KOHSILAE
KOHSILAY
KOHSIMILAN
KOHSIMILARN
KOHSIMILUN
KOHSURIN
KOHTAO
KOHTAPOO
KOHTAPU
KOHTAROOTAO
KOHTARUTAO
KOHWAI
KOHWHAI
KOHYAO
KOHYAONOI
KOHYAOYAI
KOHYHOUK
KOHYHUAK
KOHYHUEAK
KOHYOUK
KOHYUAK
KOHYUEAK
KOKRED
KOLAN
KOLARN
KOMKUEN
KONG
KONGAI
KOOD
KOOGEATTHAI
KOOGIATTHAI
KOOKEATTHAI
KOOKIATTHAI
KOPANGAN
KOPHIPHI
KOR-CHABANG
KOR-CHABUNG
KOR-CHANG
KOR-GLANG
KOR-GONG
KOR-GOOD
KOR-GRED
KOR-HAY
KOR-HEY
KOR-JABANG
KOR-JABUNG
KOR-KADAN
KOR-KAI
KOR-KHAI
KOR-KHAM
KOR-KLANG
KOR-KONG
KOR-KOOD
KOR-KRADAN
KOR-KRED
KOR-KUAN
KOR-KWUAN
KOR-LAMPHU
KOR-LAMPU
KOR-LAN
KOR-LANTA
KOR-LAOYA
KOR-LARN
KOR-LEAPAE
KOR-LHAN
KOR-LHAOYA
KOR-LIPE
KOR-LOSIN
KOR-LUMPHU
KOR-LUMPU
KOR-LUNTA
KOR-MAK
KOR-MANGLANG
KOR-MANKLANG
KOR-MANNAI
KOR-MANNOK
KOR-MARK
KOR-MUNGLANG
KOR-MUNKLANG
KOR-MUNNAI
KOR-MUNNOK
KOR-NANGYUAN
KOR-NGAI
KOR-PAGARANG
KOR-PANGAN
KOR-PANGNGA
KOR-PANGUN
KOR-PEEPEE
KOR-PEPE
KOR-PHANGAN
KOR-PHANGNGA
KOR-PHANGUN
KOR-PHEPHE
KOR-PHIPHI
KOR-PHOOKET
KOR-PHUKET
KOR-POOKET
KOR-PP
KOR-PRAGARANG
KOR-PRAO
KOR-PRAOW
KOR-PUKET
KOR-PUNGNGA
KOR-RACHA
KOR-RAJA
KOR-RATTANAKOSIN
KOR-SAMED
KOR-SAMUI
KOR-SECHANG
KOR-SEECHANG
KOR-SICHANG
KOR-SILAE
KOR-SILAY
KOR-SIMILAN
KOR-SIMILUN
KOR-SURIN
KOR-TAO
KOR-TAPOO
KOR-TAPU
KOR-TAROOTAO
KOR-TARUTAO
KOR-WAI
KOR-WHAI
KOR-YAO
KOR-YAONOI
KOR-YAOYAI
KOR-YHOUK
KOR-YHUEAK
KOR-YOUK
KOR-YUAK
KOR-YUEAK
KORCHABANG
KORCHABUNG
KORCHANG
KOREA
KOREAN
KOREANS
KORGLANG
KORGONG
KORGOOD
KORGRED
KORHAY
KORHEY
KORJABANG
KORJABUNG
KORKADAN
KORKAI
KORKHAI
KORKHAM
KORKLANG
KORKONG
KORKOOD
KORKRADAN
KORKRED
KORKUAN
KORKWUAN
KORLAMPHU
KORLAMPU
KORLAN
KORLANTA
KORLAOYA
KORLARN
KORLEAPAE
KORLHAN
KORLHAOYA
KORLIPE
KORLOSIN
KORLUMPHU
KORLUMPU
KORLUNTA
KORMAK
KORMANGLANG
KORMANKLANG
KORMANNAI
KORMANNOK
KORMARK
KORMUNGLANG
KORMUNKLANG
KORMUNNAI
KORMUNNOK
KORNANGYUAN
KORNGAI
KORPAGARANG
KORPANGAN
KORPANGNGA
KORPANGUN
KORPEEPEE
KORPEPE
KORPHANGAN
KORPHANGNGA
KORPHANGUN
KORPHOOKET
KORPHUKET
KORPHUNGNGA
KORPOOKET
KORPP
KORPRAGARANG
KORPRAO
KORPRAOW
KORPUKET
KORPUNGNGA
KORRACHA
KORRAJA
KORRATTANAKOSIN
KORSAMED
KORSAMUI
KORSECHANG
KORSEECHANG
KORSICHANG
KORSILAE
KORSILAY
KORSIMILAN
KORSIMILARN
KORSIMILUN
KORSURIN
KORTAO
KORTAPOO
KORTAPU
KORTAROOTAO
KORTARUTAO
KORWAI
KORWHAI
KORYAO
KORYAONOI
KORYAOYAI
KORYHOUK
KORYHUAK
KORYHUEAK
KORYOUK
KORYUAK
KORYUEAK
KOSAMET
KOSAMUI
KOSICHANG
KOTTE
KOTTES
KRABEE
KRABI
KRACHAI
KRADAN
KRAITHONG
KRATHOEYTHAI
KRED
KROMMALUANGNARATHIWAT
KROMMALUANGNARATHIWATRAJANAGARINDRA
KRUESAE
KRUNGTEP
KRUNGTHEP
KRUNGTHEPMAHANAKHON
KRUNGTHEPMAHANAKHONS
KUAKLING
KUALALUMPUR
KUALALUMPURS
KUAM
KUANTEEN
KUGEATTHAI
KUGIATTHAI
KUKEATTHAI
KUKIATTHAI
KUMPHAWAPI
KUNCHIANG
KUWAIT
KUWAITCITY
KUWAITCITYS
KUWAITI
KUWAITIS
KUWAITS
KWAOKRUA
KWIAN
KWUAM
KYRGYZ
KYRGYZREPUBLIC
KYRGYZREPUBLICS
KYRGYZS
KYRGYZSTAN
KYRGYZSTANS

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.