Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กบฏ
กระบี่
กรุงเบอร์น
กาญจนบุรี
กาบอง
กาโบโรเน
กินี-บิซาว
กินีบิซาว
คนกาบอง
คนกินี-บิซาว
คนกินีบิซาว
คนคิริบาติ
คนคิวบา
คนจิบรอลตา
คนจิบูตี
คนซาอุดิอาราเบีย
คนซิมบับเว
คนตรินิแด็ดและโทบาโก
คนทรินิแด็ดและโทบาโค
คนนามิเบีย
คนบราซิล
คนบรูไน
คนบอสเนีย
คนบอสเนียฯ
คนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
คนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
คนบังคลาเทศ
คนบัลจีเรีย
คนบัลแกเรีย
คนบาร์บาโดส
คนบาร์บิวดา
คนบาร์เบโดส
คนบาฮามาส์
คนบาเรน
คนบิซาว
คนบุรุนดี
คนบูรุนดี
คนบ็อตซวานา
คนยิบรอลตา
คนลักเซมเบิร์ก
คนลิบยา
คนลิเบีย
คนสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซูเอลา
คนอัลบาเนีย
คนอาหรับ
คนอาเซอร์ไบจัน
คนอุซเบคิสถาน
คนเซิร์บ
คนเบนิน
คนเบลารุส
คนเบลิซ
คนเบลีซ
คนเบลเยียม
คนเบอร์คินา
คนเลบานอน
คนแกมเบีย
คนแซมเบีย
คนแอนติกัวบาร์บูดา
คนแอนติกัวและบาร์บูดา
คนโคลัมเบีย
คนโทบาโก
คนโทบาโค
คนโบลิเวีย
คนโมซัมบิค
คนไลบีเรีย
คอรับชั่น
คอร์รับชั่น
คาบูล
คำหยาบทั้งหลาย
คิริบาติ
คิวบา
จังหวัด-กระบี่
จังหวัด-กาญจนบุรี
จังหวัด-จันทบุรี
จังหวัด-ชลบุรี
จังหวัด-นนทบุรี
จังหวัด-บุรีรัมย์
จังหวัด-ประจวบศีรีขันธ์
จังหวัด-ปราจีนบุรี
จังหวัด-ราชบุรี
จังหวัด-ลพบุรี
จังหวัด-สระบุรี
จังหวัด-สิงห์บุรี
จังหวัด-สุพรรณบุรี
จังหวัด-หนองบัวลำภู
จังหวัด-อุบลราชธานี
จังหวัด-เพชรบรูณ์
จังหวัด-เพชรบุรี
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดประจวบศีรีขันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดเพชรบรูณ์
จังหวัดเพชรบุรี
จันทบุรี
จันทรบุรีนฤนาถ
จันทรบุรีสุรนาถ
จิบรอลตา
จิบูตี
ฉิบหาย
ชนบุรี
ชลบุรี
ชาวกาบอง
ชาวกินี-บิซาว
ชาวกินีบิซาว
ชาวคิริบาติ
ชาวคิวบา
ชาวจิบรอลตา
ชาวจิบูตี
ชาวซาอุดิอาราเบีย
ชาวซิมบับเว
ชาวตรินิแด็ดและโทบาโก
ชาวทรินิแด็ดและโทบาโค
ชาวนามิเบีย
ชาวบราซิล
ชาวบรีตัน
ชาวบรูไน
ชาวบอสเนีย
ชาวบอสเนียฯ
ชาวบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
ชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ชาวบังคลาเทศ
ชาวบัลจีเรีย
ชาวบัลแกเรีย
ชาวบาร์บาโดส
ชาวบาร์บิวดา
ชาวบาร์เบโดส
ชาวบาฮามาส์
ชาวบาเรน
ชาวบิซาว
ชาวบุรุนดี
ชาวบูรุนดี
ชาวบ็อตซวานา
ชาวยิบรอลตา
ชาวลักเซมเบิร์ก
ชาวลิบยา
ชาวลิเบีย
ชาวสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซูเอลา
ชาวอัลบาเนีย
ชาวอาหรับ
ชาวอาเซอร์ไบจัน
ชาวอุซเบคิสถาน
ชาวเซิร์บ
ชาวเบนิน
ชาวเบลารุส
ชาวเบลิซ
ชาวเบลีซ
ชาวเบลเยียม
ชาวเบอร์คินา
ชาวเลบานอน
ชาวแกมเบีย
ชาวแซมเบีย
ชาวแอนติกัวบาร์บูดา
ชาวแอนติกัวและบาร์บูดา
ชาวโคลัมเบีย
ชาวโทบาโก
ชาวโทบาโค
ชาวโบลิเวีย
ชาวโมซัมบิค
ชาวไลบีเรีย
ซาอุดิอาราเบีย
ซาอุดีอาระเบีย
ซาเกร็บ
ซิมบับเว
ดับบลิวไอ
ดับลิน
ดัมโบ้
ดูชานเบ
ตรินิแด็ดและโทบาโก
ทดสอบ
ทบิลิซิ
ทรินิแด็ดและโทบาโค
ทหารบก
ทหารบกไทย
ธนบุรี
ธิเบศรบดินทร์
นครเบยรูท
นครเบย์รูท
นนทบุรี
นฤบาลมุขมาตย์
นามิเบีย
นเรนทรบริรักษ์
บดินทรเทพยวรางกูร
บดินทรไพศาลโสภณ
บรมพงศาภิมุข
บรมราชเทวี
บรัสเซลส์
บรั่นดี
บราซซาวิล
บราซิล
บราซิเลีย
บราติสลาวา
บริดจ์ทาวน์
บริติชมหาสมุทรอินเดีย
บริพัตรสุขุมพันธ์
บริรักษ์นรินทรฤทธิ์
บริษัทจังหวัด
บริษัทพาณิชย์จังหวัด
บรูไน
บวชนาค
บวรวิไชยชาญ
บอซตัน
บอตสวานา
บอมบ์-เซ็กซ์
บอมบ์เซ็กซ์
บอย-เซ็ก
บอย-เซ็กซ์
บอยเซ็ก
บอยเซ็กซ์
บอสตัน
บอสเนีย
บอสเนียฯ
บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บังกี
บังคลาเทศ
บัดซบ
บันจูล
บันดาร์เสรีเบกาวัน
บัลกาเรีย
บัลจีเรีย
บัวลอย
บัวโนสไอเรส
บากู
บางกอก
บางกุย
บางปะอิน
บางระจัน
บางแสน
บาจัน
บามาโก
บาร์บาโดส
บาร์บิวดา
บาร์บูดา
บาร์เบโดส
บาสแตร์
บาหลี
บาห์เรน
บาฮามาส์
บาเรน
บำราบบรปักษ์
บิชเคก
บิซาว
บิสเซา
บึงกาฬ
บุญบั้งไฟ
บุรีรัมย์
บุรุนดี
บุหรี่
บูคาเรสต์
บูจุมบูรา
บูดาเปสต์
บูรพา
บูรุนดี
บูร์กินา
บูร์กินาฟาโซ
บูเวต
บ็อตซวานา
บ้า
บ้านปลายเนิน
บ้านโป่ง
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบศีรีขันธ์
ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ประเทศบังคลาเทศ
ประเทศบาร์เบโดส
ประเทศบูร์กินาฟาโซ
ประเทศราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน
ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศสาธารณรัฐกาบอง
ประเทศสาธารณรัฐกินี-บิสเซา
ประเทศสาธารณรัฐคิริบาส
ประเทศสาธารณรัฐคิวบา
ประเทศสาธารณรัฐจิบูตี
ประเทศสาธารณรัฐซิมบับเว
ประเทศสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
ประเทศสาธารณรัฐนามิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐบอตสวานา
ประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย
ประเทศสาธารณรัฐบุรุนดี
ประเทศสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ประเทศสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐเซอร์เบีย
ประเทศสาธารณรัฐเบนิน
ประเทศสาธารณรัฐเบลารุส
ประเทศสาธารณรัฐเลบานอน
ประเทศสาธารณรัฐแกมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐแอลเบเนีย
ประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบีย
ประเทศสาธารณรัฐโบลิเวีย
ประเทศสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก
ประเทศสาธารณรัฐไลบีเรีย
ประเทศอารูบา
ประเทศเครือรัฐบาฮามาส
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศเบลีซ
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา
ปราจิณกิติบดี
ปราจีนบุรี
ปราณบุรี
ปารามาริโบ
พระบรม
พระบรมราชินีแห่งประเทศไทย
พระบรมราชินีไทย
พระบรมวงศ์เธอ
พระบรมโอรสาธิราช
พระบรมโอรสาธิราชไทย
พระบวรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชวังบางปะอิน
พระรามาธิบดีที่1
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พอร์ตมอร์สบี
พิพิธโภคภูเบนทร์
พิศาลบวรศักดิ์
ภาพวาบหวิว
ภูบดีราชหฤทัย
ภูบาลบริรักษ์
มหิตลาธิเบศร
มาฆบูชา
มาลาโบ
ยาบ้า
ยาสูบ
ยิบรอลตา
รัฐบาล
รัฐบาล.ไทย
รัฐบาลประเทศไทย
รัฐบาลอาณาจักรไทย
รัฐบาลไทย
ราชบุรี
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ราชวังบวรวิไชยชาญ
ราชวังบวรสถานพิมุข
ราชอาณาจักรบาห์เรน
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ราบัต
รามาธิบดี
รูปวาบหวิว
ลพบุรี
ลักเซมเบิร์ก
ลิบยา
ลิสบอน
ลิเบีย
ลีเบรอวิล
ลูบลิยานา
วัดเบญจมบพิตร
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วาบหวิว
วิสาขบูชา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
สมเด็จพระบรม
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สยามบรมราชกุมารี
สระบุรี
สวรรควิสัยนรบดี
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สาธารณรัฐกาบอง
สาธารณรัฐกินี-บิสเซา
สาธารณรัฐคิริบาส
สาธารณรัฐคิวบา
สาธารณรัฐจิบูตี
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
สาธารณรัฐนามิเบีย
สาธารณรัฐบอตสวานา
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐบุรุนดี
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
สาธารณรัฐอาหรับ
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐเซอร์เบีย
สาธารณรัฐเบนิน
สาธารณรัฐเบลารุส
สาธารณรัฐเลบานอน
สาธารณรัฐแกมเบีย
สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐแอลเบเนีย
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
สาธารณรัฐโบลิวาเวเนซูเอลา
สาธารณรัฐโบลิเวีย
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐไลบีเรีย
สิงห์บุรี
สุนทรธิบดี
สุพรรณบุรี
หญิงบริการ
หญิงให้บริการ
หนองบัวลำภู
หนึ่งตำบล
หมู่เกาะบริติช
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
อดุลยลักษณสมบัติ
อมเรนทรบดินทร์
อับสรสุดาเทพ
อัมบาบาเน
อัลบาเนีย
อาชกาบัต
อาบูจา
อาบูดาบี
อารูบา
อาสาฬหบูชา
อาหรับ
อาเซอร์ไบจัน
อิสลามาบัด
อี-เบย์
อุซเบคิสถาน
อุบลราชธานี
อูลานบาตอร์
เกาะบูเวต
เขาตะเกียบ
เครือรัฐบาฮามาส
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
เจ้าฟ้าอุบลรัตน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา
เชษฐาธิเบนทร์
เซิร์บ
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
เบซิทราไมด์
เบต้ามีโพรดีน
เบต้าเซทิลเมทาดอล
เบต้าเมทาดอล
เบต้าเออโกคลิบทีน
เบต้าเออโกคลิบทีนีน
เบต้าโพรดีน
เบต้าไฮดรอกซี่3เมทิลเฟนทานีล
เบต้าไฮดรอกซี่เฟนทานีล
เบนซีลมอร์ฟีน
เบนิน
เบนเซททิดีน
เบยรูท
เบย์รูท
เบรุต
เบลารุส
เบลิซ
เบลีซ
เบลเกรด
เบลเยียม
เบลโมแพน
เบอมิวดา
เบอร์คินา
เบอร์น
เบอร์มิวดา
เบอร์ลิน
เบิร์น
เพชรบรูณ์
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
เลบานอน
เวิรล์ดวายเว็บ
เวิร์ดวายเว็บ
เวิร์ลดวายเว็บ
เวิร์ลวายเว็บ
เวิล์ดวายเว็บ
เว็บ
เว็บไซด์
เว็บไซต์
แกมเบีย
แคนเบอร์รา
แซมเบีย
แบกแดด
แบงกอก
แอดดิสอาบาบา
แอนติกาบาร์บูดา
แอนติกาและบาร์บูดา
โคลัมเบีย
โคลัมโบ
โทบาโก
โทบาโค
โบลิเวีย
โบโกตา
โมซัมบิค
โอทอบ
โอท็อบ
ใบกระท่อม
ไทยตำบล
ไนโรบี
ไฟโตลูบ
ไลบีเรีย

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.