Reserved Name List

รายชื่อสงวน

* ทีเอชนิคทำการอัพเดตชื่อสงวนตามความเหมาะสม กรุณาเข้ามาตรวจสอบก่อนจดทะเบียนโดเมนเนม
Search

Alphabet (EN)
Alphabet (TH)

กาแฟXXX
คนฟิจิ
คนฟินแลนด์
คนฟิลิปปินส์
คนฟิลิปปิโน
คนฟิลิปินส์
คนภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
คนภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
คนมัลดีฟ
คนวอลลิซและฟูทานา
คนหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
คนอัฟกานิสถาน
คนอัฟริกากลาง
คนอัฟริกาใต้
คนอาฟริกาใต้
คนแอฟริกากลาง
ควีนออฟไทยแลนด์
คิงออฟไทยแลนด์
ชาวฟิจิ
ชาวฟินแลนด์
ชาวฟิลิปปินส์
ชาวฟิลิปปิโน
ชาวฟิลิปินส์
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ชาวภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
ชาวมัลดีฟ
ชาววอลลิซและฟูทานา
ชาวหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
ชาวอัฟกานิสถาน
ชาวอัฟริกากลาง
ชาวอัฟริกาใต้
ชาวอาฟริกาใต้
ชาวแอฟริกา
ชาวแอฟริกากลาง
ทวีปแอฟริกา
นอร์ทแอฟริกา
นอร์ธแอฟริกา
นูกูอะโลฟา
บุญบั้งไฟ
บูร์กินาฟาโซ
ประเทศบูร์กินาฟาโซ
ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
พอร์ต-ออฟ-สเปน
ฟรีทาวน์
ฟรีเซ็กซ์
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปิโน
ฟิลิปินส์
ฟูนะฟูตี
ฟู้ด
ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก
ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิค
ภูฟ้าหลวง
มอร์ฟีน
มัลดีฟ
ยอดฟ้าจุฬาโลก
ยูราเฟรเชีย
ยูราเฟรเซีย
รถไฟมรณะ
รถไฟสายมรณะ
วอลลิซและฟูทานา
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จเจ้าฟ้า
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์
สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สาธารณรัฐฟินแลนด์
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์
อะเซททิลอัลฟาเมทิลเฟนทานิล
อะเซทเทอร์ฟีน
อัฟกานิสถาน
อัฟริกากลาง
อัฟริกาใต้
อัลฟาเซททิลเมธาดอล
อัลฟาเมทิลธิโอเฟนทานิล
อัลฟาเมทิลฟีนทานิล
อัลฟาเมธาดอล
อัลฟาเมโพรดีน
อัลฟาเออโกคริพทีน
อัลฟาเออโกคริพทีนีน
อัลฟาโพรดีน
อัลเฟนทานิล
อาฟริกาใต้
เคียฟ
เจ้าฟ้า
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
เจ้าฟ้ามหิดล
เจ้าฟ้าหญิง
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวไลลักษณ์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
เจ้าฟ้าอุบลรัตน
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา
เทลอาวีฟ
เบต้าไฮดรอกซี่3เมทิลเฟนทานีล
เบต้าไฮดรอกซี่เฟนทานีล
เบนซีลมอร์ฟีน
เอฟทีพี
เอ็ฟทีพี
แม่ฟ้าหลวง
แอพเพอริทิฟ
แอฟริกา
แอฟริกากลาง
แอฟริกาเหนือ
แอมเฟตตามีน
แอมเฟตามีน
โซเฟีย
ไทยไฟโตเลียม
ไฟเซอร์
ไฟโตดีเซล
ไฟโตลูบ
ไฟโตเลียม
ไฟใต้

ชื่อสงวน

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้
๑. ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
๓. ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
๔. ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
๕. ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
๖. ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ระบบชื่อโดเมน
๗.. ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน


Reserved Names

Words or specific names that are reserved as following types:
1. Names related to the king, the royal family and the royalty, including places related to the monarch, royal family and royalty.
2. Names consist of word(s) that affect the sensitivity in religions and beliefs.
3. Names consist of word(s) that cause the defamation to any person or organization, including mocking, being sarcastic or despising.
4. Names of any country, province, city including public place. Or, other words that convey meaning of those names.
5. Names that use rude word or different from Thai tradition, including words that are not rude by themselves, but caused by certain processes such as spoonerism.
6. Names refer to the Internet, Internet protocols, and domain name systems.
7. Names specified in reserved name list, available for verification on the Registrar website.